BilalBulut.net

Visual Basic ile CATIA V5 Otomasyonu

Visual Basic ile CATIA V5 Otomasyonu

CATIA, yaygın olarak kullanılmakta olan bir tasarım ve üç boyutlu modelleme aracıdır. Boeing ve Airbus gibi havacılık devleri de dâhil olmak üzere; uçak, otomobil, makine gibi pek çok endüstride, çok sayıda firma tarafından kullanılmakta olan CATIA, detay parçaların modellemesi, montajların meydana getirilmesi ve teknik resimlerin oluşturulması başta olmak üzere çeşitli tasarım süreçlerinde etkin olarak kullanılmaktadır.

Ürünlerin tasarlanması, tasarlanan ürünlere ait üretim verilerinin hazırlanması, verilerin raporlanması gibi konularda tekrarlı işlerle karşılaşılması ise bu tasarım süreçlerinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Birtakım komutların çeşitli ihtiyaçlar için ve farklı şekillerde tekrarlanması gereken durumlarda, otomasyon çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. Bu konudaki en büyük avantaj, zaman kazancıdır. Diğer önemli kazanç ise kalitedir. İşlemler elle yapılırken meydana gelebilecek insan faktörü kaynaklı hatalar ortadan kalkmaktadır. Bu sayede ise işlemler çok düşük hata oranları ile tamamlanabilmektedir.

Bu şekilde ise kod yazarak günlerce sürecek işleri saatler, saatlerce sürecek işleri saniyeler içerisinde tamamlamak, “CATIA Otomasyonu” sayesinde mümkün olabilmektedir. CATIA Otomasyonu ifadesinden anlaşılması gereken tam olarak budur.

Bu kitap çalışması ile yapılmak istenen; Visual Basic ile CATIA otomasyonu konusunda bir altyapı oluşturmak ve yapılabilecekler konusunda bir çerçeve çizmektir.

İçerik

İki bölüm halinde hazırlanan kitabın ilk bölümünde Visual Basic dili ile makro yazımı konusu işlenmektedir. İlk bölümde yer alan konular şu şekildedir:

 • Temel VB Kullanımı
 • Visual Basic Fonksiyonları
 • Nesne Tabanlı Programlama
 • Temel VBA Kullanımı
 • FileSystem Nesnesi Otomasyonu
 • EXCEL OTOMASYONU
  • Excel Makrolarının Kullanımı
  • Excel Nesne Yapısı

İkinci bölümde ise CATIA nesne yapısı örnekler ve uygulamalar eşliğinde ele alınmaktadır. "CATIA OTOMASYONU" başlıklı bu bölümde yer alan konular şu şekildedir:

 • CATIA Makroları
 • Genel CATIA Nesneleri
 • Montaj Tasarımı (Assembly Design) Modülü Nesneleri
 • Detay Parça Tasarımı (Part Design) Modülü Nesneleri
 • Teknik Resim (Drafting) Modülü Nesneleri
Yayınevi

Yayınevinin sitesine ulaşmak için tıklayınız: Kodlab Yayınevi


Kitaba ait örnek videolara aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz.